Dom učenika srednje PTT škole
Дом ученика средње ПТТ школе је савремена установа ученичког стандарда у којој се, поред васпитних и образовних активност и и садржаја, обезбеђују смештај, исхрана, услови за учење, забавни и спортски живот за младе, који се школују у Средњој техничкој ПТТ школи i осталим школама, а пребивалиште им је ван територије Београда.