O Domu Učenika

Dom učenika srednje PTT škole je savremena ustanova učeničkog standarda u kojoj se, pored vaspitnih i obrazovnih aktivnost i i sadržaja, obezbeđuju smeštaj, ishrana, uslovi za učenje, zabavni i sportski život za mlade, koji se školuju u Srednjoj tehničkoj PTT školi i ostalim školama, a prebivalište im je van teritorije Beograda.

Dom učenika srednje PTT škole, zajedno sa Srednjom tehničkom PTT školom i Visokom školom za telekomunikacione i informacione sisteme, predstavlja zaokruženu ambijentalnu celinu. Nalazi se u širem centru grada, u neposrednoj blizini Hale Pionir i odlično je povezan sa svim delovima grada saobraćajnom infrastrukturom. Dom je okružen parkom koji predstavlja lepu i mirnu oazu u bučnom gradskom ambijentu.

Vaspitni rad odvija se u 12 vaspitnih grupa, s ciljem da se učenicima pomogne u adaptaciji na novu sredinu, savladavanju školskog gradiva, socijalizaciji i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. U Domu se tokom školske godine redovno održava veliki broj sportskih i kulturno-umetničkih sekcija, a povremeno se organizuju žurke, maskenbali, izložbe, takmičenja i priredbe. 

Kroz Dom učenika srednje tehničke PTT škole, od osnivanja prošlo je skoro 10 000 učenika, a trenutno u njemu boravi 300 učenika Srednje tehničke PTT škole. Na poslovima vaspitno-pedagoškog rada angažovano je 12 vaspitača različitih profila i jedan stručni saradnik, dok još 33 zaposlenih vredno radi na poslovima administracije, spremanja hrane i održavanju kako bi učenici imali optimalne uslove za život i rad.