Upis u Dom učenika

 

 

 Finalna lista za upis učenika u Dom učenika Srednje PTT škole

***************************  Nakon upisa   ****************************

 

 

• Važno obaveštenje za sve učenike koji su primljeni u Dom učenika srednje PTT škole:

     ***************** nakon upisa  ****************

 

     Predsednik upisne komisije Ana Stanković

     Radno vreme upisne komisije je od 08:00 - 15:00 časova (radnim danima)

 

 

Upis u Dom učenika Srednje PTT škole

• Prijem učenika se vrši na osnovu „Konkursa za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2018/19. godinu“ koji se nalazi na sledećem linku. pdf možete preuteti ovde.

• Kapacitet Doma je 307 raspoloživih mesta.

• Pravo na smeštaj i ishranu u Domu imaju redovni učenici srednjih škola, čije mesto prebivališta nije u sedištu Doma.

• Kandidati iz osetljivih društvenih grupa koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli imaju pravo, da u drugoj raspodeli u avgustu, podnesu zahtev Domu da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta – 5%.

 

Rokovi za prijavljivanje na Konkurs:


• za prvu raspodelu od 05. do 17. jula 2018. godine

• za drugu raspodelu od 20 do 24. avgusta 2018. godine

 

Potrebna dokumenta

Prilikom podnošenja prijave učenik treba da podnese originalna dokumenta ili overene fotokopije:

• Popunjen obrazac prijave koja se dobija u Domu ili se preuzima na sledećem linku.

• Za učenike prvih razreda: svedočanstva o završenim razredima od 5 do 8, uverenje o obavljenom završnom ispitu i potvrda o upisu u srednju školu.

• Za učenike drugih, trećih i četvrtih razreda: svedočanstvo o završenom prethodnom razredu.

• Diplome ili druge dokumente o nagradama sa učešća na takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete (koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika) u prethodno završenom razredu.

• Informacija o nagradama, pohvalama i vaspitno-disciplinskim merama u domu učenika u prethodnoj školskoj godini (za one koji su 2, 3 ili 4 razred srednje škole).

• Uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 01.01. do 31.03.2018. godine, izdato od strane opštinskog organa iz mesta prebivališta. Uverenje možete skinuti na sledećem linku.

 

 

 

Ostale informacije

• Na osnovu podnetih prijava, sačinjava se rang-lista kandidata, a primaju se učenici sa najvećim brojem bodova.

• Rang lista će biti objavljena 17. jula 2018. godine u popodnevnim časovima na oglasnoj tabli i na internet adresi Doma.

• Konačnu odluku o pravu na smeštaj donosi direktor ustanove, na osnovu konačne rang liste, najkasnije u roku od tri dana od dana isteka roka za odlučivanje o prigovorima učenika.

• Učenici se useljavaju u Dom 31. avgusta 2018. godine u prisustvu roditelja ili staratelja i tom prilikom prilažu lekarsko uverenje ne starije od 15 dana.

• Neće se razmatrati neblagovremene, nepotpune i od neovlašćenog lica podnete prijave na Konkurs.